Privacybeleid

Privacybeleid

Privacybeleid

Interpretatie

De woorden waarvan de beginletter met een hoofdletter is geschreven, hebben de hierna omschreven betekenis. De volgende definities hebben dezelfde betekenis, ongeacht of zij in het enkelvoud of in het meervoud voorkomen.

Definities

Voor de toepassing van dit Privacybeleid:

Account betekent een unieke account gecreëerd voor U om toegang te krijgen tot onze Dienst of delen van onze Dienst.

Bedrijf (aangeduid als “het Bedrijf”, “Wij”, “Ons” of “Onze” in deze Overeenkomst) verwijst naar NEM Energy B.V., Stadhouderslaan 900, 2382 BL Zoeterwoude, Nederland.

Voor de toepassing van de GDPR is het Bedrijf de Gegevensverantwoordelijke.

Cookies zijn kleine bestanden die door een website op Uw computer, mobiel apparaat of enig ander apparaat worden geplaatst en die onder andere de details van Uw surfgeschiedenis op die website bevatten.

Land verwijst naar: NEDERLAND

Data Controller, voor de doeleinden van de GDPR (General Data Protection Regulation), verwijst naar het Bedrijf als de rechtspersoon die alleen of samen met anderen het doel en de middelen van de verwerking van Persoonsgegevens bepaalt.

Apparaat betekent elk apparaat dat toegang kan krijgen tot de Dienst, zoals een computer, een mobiele telefoon of een digitale tablet.

Persoonsgegevens zijn alle informatie die betrekking hebben op een geïdentificeerde of identificeerbare persoon.

In het kader van de GDPR betekent Persoonsgegevens alle informatie die op U betrekking heeft, zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer factoren die specifiek zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit.

Dienst verwijst naar de Website.

Dienstverlener betekent elke natuurlijke of rechtspersoon die de gegevens namens de Onderneming verwerkt. Het verwijst naar derde bedrijven of personen die door de Onderneming in dienst zijn genomen om de Service te faciliteren, om de Service namens de Onderneming te verlenen, om diensten met betrekking tot de Service uit te voeren of om de Onderneming te helpen bij het analyseren van het gebruik van de Service. In het kader van de GDPR worden Dienstverleners beschouwd als Gegevensverwerkers.

Gebruiksgegevens zijn gegevens die automatisch worden verzameld, gegenereerd door het gebruik van de Service of door de Service-infrastructuur zelf (bijvoorbeeld de duur van een paginabezoek).

Website verwijst naar de aanwezigheid van NEM Energy B.V., toegankelijk via https://nem-energy.com.

U betekent de persoon die toegang heeft tot of gebruik maakt van de Dienst, of het bedrijf, of andere juridische entiteit namens welke deze persoon toegang heeft tot of gebruik maakt van de Dienst, zoals van toepassing.

Onder GDPR (General Data Protection Regulation) kan naar U worden verwezen als de Data Subject of als de Gebruiker, aangezien U de persoon bent die de Dienst gebruikt.

Soorten verzamelde gegevens

Persoonlijke gegevens

Tijdens het gebruik van onze dienst kunnen wij u vragen ons bepaalde persoonlijk identificeerbare informatie te verstrekken die kan worden gebruikt om contact met u op te nemen of u te identificeren. Persoonlijk identificeerbare informatie kan omvatten, maar is niet beperkt tot:

E-mailadres

Voornaam en achternaam

Telefoonnummer

Adres, Staat, Provincie, Postcode, Stad

Gebruiksgegevens

Gebruiksgegevens worden automatisch verzameld wanneer U de Dienst gebruikt.

Gebruiksgegevens kunnen informatie bevatten zoals het Internet Protocol adres (bijv. IP-adres) van Uw Apparaat, browsertype, browserversie, de pagina’s van onze Dienst die U bezoekt, het tijdstip en de datum van Uw bezoek, de tijd die U op die pagina’s doorbrengt, unieke apparaat-id’s en andere diagnostische gegevens.

Wanneer U de Dienst benadert door of via een mobiel apparaat, kunnen wij automatisch bepaalde informatie verzamelen, waaronder, maar niet beperkt tot, het type mobiel apparaat dat U gebruikt, de unieke ID van Uw mobiel apparaat, het IP-adres van Uw mobiel apparaat, Uw mobiele besturingssysteem, het type mobiele internetbrowser dat U gebruikt, unieke apparaat-id’s en andere diagnostische gegevens.

Wij kunnen ook informatie verzamelen die Uw browser verstuurt wanneer U onze Dienst bezoekt of wanneer U de Dienst benadert door of via een mobiel apparaat.

Traceertechnologieën en Cookies

Wij gebruiken Cookies en soortgelijke traceertechnologieën om de activiteit op Onze Dienst te volgen en bepaalde informatie op te slaan. Gebruikte trackingtechnologieën zijn bakens, tags en scripts om informatie te verzamelen en te volgen en om onze Dienst te verbeteren en te analyseren. De technologieën die wij gebruiken kunnen omvatten:

Cookies of Browser Cookies. Een cookie is een klein bestand dat op Uw Apparaat wordt geplaatst. U kunt Uw browser opdragen alle Cookies te weigeren of aan te geven wanneer een Cookie wordt verzonden. Als U echter geen Cookies accepteert, kunt U mogelijk geen gebruik maken van sommige delen van onze Dienst. Tenzij U Uw browser zo hebt ingesteld dat deze Cookies weigert, kan onze Dienst gebruik maken van Cookies.
Flash Cookies. Bepaalde functies van onze Dienst kunnen lokaal opgeslagen objecten (of Flash Cookies) gebruiken om informatie over Uw voorkeuren of Uw activiteit op onze Dienst te verzamelen en op te slaan. Flash Cookies worden niet beheerd door dezelfde browser instellingen als die gebruikt worden voor Browser Cookies. Voor meer informatie over hoe U Flash Cookies kunt verwijderen, lees “Waar kan ik de instellingen voor het uitschakelen of verwijderen van lokale gedeelde objecten wijzigen?” beschikbaar op https://helpx.adobe.com/flash-player/kb/disable-local-shared-objects-flash.html#main_Where_can_I_change_the_settings_for_disabling__or_deleting_local_shared_objects_.
Web Beacons. Bepaalde delen van onze Service en onze e-mails kunnen kleine elektronische bestanden bevatten die bekend staan als web beacons (ook wel clear gifs, pixel tags en single-pixel gifs genoemd) waarmee het Bedrijf bijvoorbeeld gebruikers kan tellen die deze pagina’s hebben bezocht of een e-mail hebben geopend en voor andere gerelateerde website statistieken (bijvoorbeeld het registreren van de populariteit van een bepaalde sectie en het verifiëren van systeem- en server integriteit).
Cookies kunnen “Persistent” of “Session” Cookies zijn. Persistente cookies blijven op Uw computer of mobiele apparaat wanneer U offline gaat, terwijl Sessiecookies worden verwijderd zodra U Uw webbrowser sluit. U kunt hier meer te weten komen over cookies: Alles over cookies door TermsFeed.

Wij gebruiken zowel Sessie- als Permanente Cookies voor de hieronder beschreven doeleinden:

Noodzakelijke / essentiële cookies

Type: Sessiecookies

Beheerd door: Ons

Doel: Deze cookies zijn essentieel om U te voorzien van diensten die beschikbaar zijn via de Website en om U in staat te stellen sommige functies ervan te gebruiken. Ze helpen om gebruikers te authenticeren en frauduleus gebruik van gebruikersaccounts te voorkomen. Zonder deze Cookies kunnen de door U gevraagde diensten niet worden geleverd, en wij gebruiken deze Cookies alleen om U deze diensten te leveren.

Cookiesbeleid / Kennisgeving Acceptatie Cookies

Type: Persistente Cookies

Beheerd door: Ons

Doel: Deze cookies identificeren of gebruikers het gebruik van cookies op de Website hebben geaccepteerd.

Functionele cookies

Type: Persistente cookies

Beheerd door: Ons

Doel: Met deze cookies kunnen wij uw keuzes onthouden wanneer u de Website gebruikt, zoals uw inloggegevens of taalvoorkeur. Het doel van deze cookies is om U een meer persoonlijke ervaring te bieden en te voorkomen dat U telkens wanneer U de Website gebruikt uw voorkeuren opnieuw moet invoeren.

Tracking- en prestatiecookies

Type: Persistente cookies

Beheerd door: Derden

Doel: Deze cookies worden gebruikt om informatie bij te houden over het verkeer naar de Website en hoe gebruikers de Website gebruiken. De via deze Cookies verzamelde informatie kan u direct of indirect identificeren als een individuele bezoeker. Dit komt omdat de verzamelde informatie meestal gekoppeld is aan een pseudonieme identificatiecode die gekoppeld is aan het apparaat dat u gebruikt om toegang te krijgen tot de Website. Wij kunnen deze Cookies ook gebruiken om nieuwe pagina’s, functies of nieuwe functionaliteiten van de Website te testen om te zien hoe onze gebruikers daarop reageren.

Voor meer informatie over de cookies die wij

De Dienstverleners die wij gebruiken kunnen toegang hebben tot Uw Persoonsgegevens. Deze derden-leveranciers verzamelen, bewaren, gebruiken, verwerken en dragen informatie over Uw activiteiten op Onze Dienst over in overeenstemming met hun Privacybeleid.

Analytics
Wij kunnen derde dienstverleners gebruiken om het gebruik van onze Dienst te controleren en te analyseren.

Google Analytics
Google Analytics is een webanalysedienst aangeboden door Google die websiteverkeer bijhoudt en rapporteert. Google gebruikt de verzamelde gegevens om het gebruik van onze Dienst te volgen en te controleren. Deze gegevens worden gedeeld met andere Google diensten. Google kan de verzamelde gegevens gebruiken om de advertenties van zijn eigen advertentienetwerk te contextualiseren en te personaliseren.

U kunt zich afmelden voor het beschikbaar stellen van uw activiteit op de Dienst aan Google Analytics door de Google Analytics opt-out browser add-on te installeren. De add-on voorkomt dat de Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js en dc.js) informatie over bezoekactiviteit deelt met Google Analytics.

Voor meer informatie over het privacybeleid van Google kunt u terecht op de webpagina Google Privacy & Voorwaarden: https://policies.google.com/privacy
Gebruik, prestaties en overige
Wij kunnen gebruik maken van derde dienstverleners om onze Dienst beter te kunnen verbeteren.

Onzichtbare reCAPTCHA
Wij gebruiken een onzichtbare captcha service genaamd reCAPTCHA. reCAPTCHA wordt beheerd door Google.
De reCAPTCHA-service kan informatie van U en van Uw Apparaat verzamelen voor beveiligingsdoeleinden.
De door reCAPTCHA verzamelde informatie wordt bewaard in overeenstemming met het Privacybeleid van Google: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

Google Places
Google Places is een dienst die informatie over plaatsen retourneert via HTTP-verzoeken. Deze wordt beheerd door Google
De dienst Google Places kan informatie over u en uw Apparaat verzamelen voor beveiligingsdoeleinden.
De door Google Places verzamelde informatie wordt bewaard in overeenstemming met het privacybeleid van Google: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

iThemes Security Pro
Hun privacybeleid kan worden bekeken op https://ithemes.com/privacy-policy/

Rechtsgrondslag voor de verwerking van Persoonsgegevens onder GDPR

Wij kunnen Persoonsgegevens verwerken onder de volgende voorwaarden:

Toestemming: U heeft Uw toestemming gegeven voor de verwerking van Persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden.

Uitvoering van een overeenkomst: Verstrekking van Persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst met U en/of voor precontractuele verplichtingen daarvan.

Wettelijke verplichtingen: Het verwerken van Persoonsgegevens is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan het Bedrijf is onderworpen.

Vitale belangen: Het verwerken van Persoonsgegevens is noodzakelijk om Uw vitale belangen of die van een andere natuurlijke persoon te beschermen.

Publieke belangen: De Verwerking van Persoonsgegevens houdt verband met een taak die wordt uitgevoerd in het algemeen belang of in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de Onderneming is opgedragen.

Gerechtvaardigde belangen: Het verwerken van Persoonsgegevens is noodzakelijk met het oog op de legitieme belangen die het Bedrijf nastreeft.

In elk geval zal de Onderneming graag helpen om de specifieke rechtsgrondslag die van toepassing is op de verwerking te verduidelijken, en in het bijzonder of de verstrekking van Persoonsgegevens een wettelijke of contractuele vereiste is, of een vereiste die noodzakelijk is om een contract aan te gaan.

Uw rechten onder de GDPR

De Onderneming verbindt zich ertoe de vertrouwelijkheid van Uw Persoonsgegevens te respecteren en te garanderen dat U Uw rechten kunt uitoefenen.

U heeft het recht onder dit Privacybeleid, en bij wet als U binnen de EU bent, om:

Toegang te vragen tot Uw Persoonsgegevens. Het recht om de informatie die wij over U hebben in te zien, bij te werken of te verwijderen. Wanneer dit mogelijk is, kunt U toegang krijgen tot Uw Persoonsgegevens, deze bijwerken of de verwijdering ervan aanvragen in de instellingen van Uw account. Als U deze handelingen niet zelf kunt uitvoeren, neem dan contact met ons op om U te helpen. Zo kunt U ook een kopie ontvangen van de Persoonsgegevens die wij over U bewaren.

Verzoek om correctie van de Persoonsgegevens die wij over U bewaren. U heeft het recht om onvolledige of onjuiste informatie die wij over U hebben te laten corrigeren.

Maak bezwaar tegen de verwerking van Uw Persoonsgegevens. Dit recht bestaat wanneer wij ons beroepen op een legitiem belang als rechtsgrondslag voor onze verwerking en er iets aan uw specifieke situatie is waardoor u bezwaar wilt maken tegen onze verwerking van uw Persoonsgegevens op deze grond. U heeft ook het recht om bezwaar te maken wanneer Wij Uw Persoonsgegevens verwerken voor direct marketing doeleinden.

Verzoek om verwijdering van Uw

Persoonsgegevens. U heeft het recht ons te vragen Persoonsgegevens te wissen of te verwijderen wanneer er voor ons geen goede reden is om deze te blijven verwerken.
Verzoek om overdracht van Uw Persoonsgegevens. Wij zullen U, of een door U gekozen derde partij, Uw Persoonsgegevens verstrekken in een gestructureerd, algemeen gebruikt, machinaal leesbaar formaat. Let op: dit recht geldt alleen voor geautomatiseerde informatie waarvoor U ons in eerste instantie toestemming hebt gegeven om deze te gebruiken of wanneer wij de informatie hebben gebruikt om een contract met U uit te voeren.
Uw toestemming intrekken. U heeft het recht Uw toestemming voor het gebruik van Uw Persoonsgegevens in te trekken. Indien U Uw toestemming intrekt, kunnen wij U mogelijk geen toegang verlenen tot bepaalde specifieke functionaliteiten van de Dienst.

Uitoefening van uw GDPR gegevensbeschermingsrechten

U kunt Uw rechten op toegang, rectificatie, annulering en verzet uitoefenen door contact met ons op te nemen. Houd er rekening mee dat wij U kunnen vragen Uw identiteit te verifiëren alvorens op dergelijke verzoeken in te gaan. Als U een verzoek indient, zullen Wij ons best doen U zo snel mogelijk te antwoorden.

U heeft het recht een klacht in te dienen bij een gegevensbeschermingsautoriteit over onze verzameling en het gebruik van uw persoonsgegevens. Voor meer informatie, als U zich in de Europese Economische Ruimte (EER) bevindt, kunt U contact opnemen met Uw lokale gegevensbeschermingsautoriteit in de EER.

Onze Dienstverlening richt zich niet tot personen jonger dan 13 jaar. Wij verzamelen niet bewust persoonlijk identificeerbare informatie van personen onder de leeftijd van 13. Als U een ouder of voogd bent en U weet dat Uw kind ons Persoonsgegevens heeft verstrekt, neem dan contact met ons op. Als wij ontdekken dat wij Persoonsgegevens hebben verzameld van personen jonger dan 13 jaar zonder verificatie van ouderlijke toestemming, nemen wij maatregelen om die informatie van onze servers te verwijderen.

Als Wij ons moeten baseren op toestemming als rechtsgrondslag voor het verwerken van Uw gegevens en Uw land toestemming van een ouder vereist, kunnen Wij toestemming van Uw ouder nodig hebben voordat Wij die gegevens verzamelen en gebruiken.

Onze dienst kan links bevatten naar andere websites die niet door ons worden beheerd. Als U op een link van een derde klikt, wordt U naar de site van die derde geleid. Wij raden U ten zeerste aan het Privacybeleid van elke site die U bezoekt door te nemen.

Wij hebben geen controle over en aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van sites of diensten van derden.

Wij kunnen ons Privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken. Wij zullen U op de hoogte brengen van eventuele wijzigingen door het nieuwe Privacybeleid op deze pagina te plaatsen.

Wij zullen U dit laten weten via e-mail en/of een opvallende kennisgeving op onze dienst, voordat de wijziging van kracht wordt en de datum “Laatst bijgewerkt” bovenaan dit Privacybeleid bijwerken.

U wordt geadviseerd om dit Privacybeleid regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen. Wijzigingen in dit Privacybeleid zijn van kracht wanneer ze op deze pagina worden geplaatst.

Als u vragen heeft over dit Privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:

NEM Energy B.V.

Stadhouderslaan 900
2382 BL Zoeterwoude, Nederland

e-mail: [email protected]
telefoon: +31 71 2053600

Copyright © 2024

Copyright © NEM Energy B.V. Alle rechten voorbehouden.

De inhoud van de website is auteursrechtelijk beschermd. De vermenigvuldiging van informatie of gegevens, met name de publicatie van alle inhoud, foto’s, teksten en grafieken is onderworpen aan het auteursrecht van de NEM Energy B.V.. Ze mogen niet worden gekopieerd, gewijzigd, gereproduceerd of gepubliceerd in zijn geheel of gedeeltelijk zonder hun voorafgaande toestemming.

Dit auteursrecht geldt ook voor de volgende telemedia: Google+, YouTube, Instagram, Facebook, Twiter, LinkedIn en Xing.

In geval van inbreuk op auteursrechten van derden verzoeken wij om onmiddellijke informatie.

Copyright © 2024